URL of this page: https://medlineplus.gov/languages/pregnancy.html

Pregnancy - Multiple Languages

Arabic (العربية)

 • A Healthy Pregnancy
  الحمل الصحي - العربية (Arabic) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Changes to Your Baby and Your Body during Pregnancy
  العربية (Arabic) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Concerns and Discomforts of Pregnancy
  التساؤلات وحالات القلق أثناء الحمل - العربية (Arabic) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercising during Pregnancy
  أداء التمارين الرياضية أثناء الحمل - العربية (Arabic) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  الغثيان والتقيؤ أثناء الحمل - العربية (Arabic) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Bosnian (Bosanski)

 • Healthy Pregnancy
  Zdrava trudnoća - Bosanski (Bosnian) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Chinese - Simplified (简体中文)

 • Changes to Your Baby and Your Body during Pregnancy
  妊娠期间胎儿和孕妇身体的变化 - 简体中文 (Chinese - Simplified) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Concerns and Discomforts of Pregnancy
  妊娠期的关注事项和不适 - 简体中文 (Chinese - Simplified) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercising during Pregnancy
  妊娠期间的身体运动 - 简体中文 (Chinese - Simplified) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Healthy Pregnancy
  妊娠健康 - 简体中文 (Chinese - Simplified) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  孕期恶心呕吐 - 简体中文 (Chinese - Simplified) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Chinese - Traditional (繁體中文)

 • Changes to Your Baby and Your Body during Pregnancy
  妊娠期間胎兒和孕婦身體的變化 - 繁體中文 (Chinese - Traditional) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Concerns and Discomforts of Pregnancy
  妊娠期的關注事項和不適 - 繁體中文 (Chinese - Traditional) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercising during Pregnancy
  妊娠期間的身體運動 - 繁體中文 (Chinese - Traditional) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Healthy Pregnancy
  妊娠健康 - 繁體中文 (Chinese - Traditional) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  孕期噁心嘔吐 - 繁體中文 (Chinese - Traditional) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • New Moms English
  媽媽及準媽媽須知 - 繁體中文 (Chinese - Traditional) PDF
  California Dental Association
 • Pregnancy (and Dental Health) English
  妊娠和牙齒照顧 - 繁體中文 (Chinese - Traditional) PDF
  California Dental Association

French (français)

 • A Healthy Pregnancy
  Une grossesse saine - français (French) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Changes to Your Baby and Your Body during Pregnancy
  Changements de votre bébé et de votre corps pendant la grossesse - français (French) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Concerns and Discomforts of Pregnancy
  Inquiétudes et gênes pendant la grossesse - français (French) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercising during Pregnancy
  Exercices pendant la grossesse - français (French) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  Nausée et vomissements pendant la grossesse - français (French) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Hindi (हिन्दी)

 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  हिन्दी (Hindi) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Hmong (Hmoob)

 • New Moms English
  Cov lus Qhia rau cov Niam Thiab cov uas Tseem Yuav yog Niam! - Hmoob (Hmong) PDF
  California Dental Association
 • Pregnancy (and Dental Health) English
  Cev Xeeb Tub thiab Kev Kho Hniav - Hmoob (Hmong) PDF
  California Dental Association

Japanese (日本語)

 • A Healthy Pregnancy
  健康な妊娠生活 - 日本語 (Japanese) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Changes to Your Baby and Your Body during Pregnancy
  妊娠中の胎児と母体の変化 - 日本語 (Japanese) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Concerns and Discomforts of Pregnancy
  妊娠中の心配と不安 - 日本語 (Japanese) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercising during Pregnancy
  妊娠中の運動について - 日本語 (Japanese) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  妊娠中の吐き気や嘔吐 - 日本語 (Japanese) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Korean (한국어)

 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  임신 중 구역질과 구토 - 한국어 (Korean) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Portuguese (português)

 • Healthy Pregnancy
  Gravidez saudável - português (Portuguese) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Russian (Русский)

 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  Тошнота и рвота во время беременности - Русский (Russian) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • New Moms English
  Информация для мам, в числе будущих! - Русский (Russian) PDF
  California Dental Association
 • Pregnancy (and Dental Health) English
  Беременность и уход за зубами - Русский (Russian) PDF
  California Dental Association

Somali (af Soomaali)

 • A Healthy Pregnancy
  Xaamilo caafimaad qabta - af Soomaali (Somali) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Changes to Your Baby and Your Body during Pregnancy
  Isbeddelka ku dhaca ilmahaaga iyo jidhkaaga intaad uurka leedahay - af Soomaali (Somali) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Concerns and Discomforts of Pregnancy
  Dhibta iyo Raaxo-darada Uurka - af Soomaali (Somali) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercising during Pregnancy
  Jimicsiga Xilliga Uurka - af Soomaali (Somali) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  Lallabada iyo Matagga Inta Uurku Jiro - af Soomaali (Somali) Bilingual PDF
  Health Information Translations

Spanish (español)

Vietnamese (Tiếng Việt)

 • A Healthy Pregnancy
  Mang Thai Khỏe Mạnh - Tiếng Việt (Vietnamese) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Changes to Your Baby and Your Body During Pregnancy
  Thay Đổi cho Thai Nhi và Cơ Thể của Quý Vị Trong Kỳ Mang Thai - Tiếng Việt (Vietnamese) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Concerns and Discomforts of Pregnancy
  Mối Quan Tâm và Điều Khó Chịu của Thai Nghén - Tiếng Việt (Vietnamese) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  Buồn Nôn và Ói Mửa trong Thời Kỳ Thai Nghén - Tiếng Việt (Vietnamese) Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • New Moms English
  Thông tin cho các bà mẹ và người sắp làm mẹ! - Tiếng Việt (Vietnamese) PDF
  California Dental Association
 • Pregnancy (and Dental Health) English
  Việc Mang Thai và Chăm Sóc Răng Miệng - Tiếng Việt (Vietnamese) PDF
  California Dental Association

Characters not displaying correctly on this page? See language display issues.

Return to the MedlinePlus Health Information in Multiple Languages page.