URL of this page: https://medlineplus.gov/languages/somali.html

Health Information in Somali (af Soomaali)

A

Acute Bronchitis

 • Bronchitis
  Boronkiito (Wareento) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Advance Directives

 • Advance Directives
  Amary-rasmy eh oo Hormarsing - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

After Surgery

 • Home Care Instructions After Surgery
  Fariimaha Daryeelka Guriga ka Dib Qalitaanka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Your Hospital Care After Surgery
  Daryeelkaaga Cisbitaalka Qalitaanka ka Dib - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Alcoholism and Alcohol Abuse

 • Substance Abuse or Dependence
  Isticmaal-xumida Maandooriyaha ama Waalifidda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Allergy

 • Allergies
  Xajiinta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Alzheimer's Disease

 • Alzheimer's Disease
  Cudurka Dhimir Beelidda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Anal Disorders

 • Barium Enema
  Xiidmo Raajayn - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Anemia

 • Anemia
  Dhiig yari - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Hemoglobin
  Unugyada Dhiiga Gaduudan (Hemoglobin) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center

Angina

 • Angina
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Angioplasty

 • Heart Cath and Heart Angioplasty
  Kateetarka Wadnaha iyo Xidid - balaadhinta Wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Animal Bites

 • Animal Bites and Scratches
  Qaniinyada iyo Xagashada Xayawaanka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Ankle Injuries and Disorders

 • Ankle Exercises
  Jimicsiga Canqowga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Ankle Sprain
  Murkacashada Anqawga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Appendicitis

 • Appendectomy
  Qabsin-saarid - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Appendectomy for a Child
  Qabsin-saarid ilmo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Arm Injuries and Disorders

 • Active Range of Motion Exercises: Wrists, Elbows, Forearms and Shoulders
  Jimicsiyada meelaha dhaqdhaqaaqa: Curcuraha, Suxullada, dhudhumada iyo Garbaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Arm Theraband Exercises: Lying
  Laastiigga Jimicsiga Gacanta: Jiifka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Arm Theraband Exercises: Standing
  Laastiigga Jimicsiga Gacanta: Taagnida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Assisted Arm Range of Motion Exercises
  Jimicsiga xubnaha dhaqdhaqaaqa ee gacmaha ee u baahan kaalmo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Wearing a Shoulder Sling
  Xidhashada Shakaalka Garabka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Arrhythmia

 • EPS (Electrophysiology Study)
  EPS (Daraasadda Korontada Jidhka, Electrophysiology Study) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Electrocardiogram (ECG or EKG)
  Qalabka duuba garaaca wadnaha (ECG ama EKG) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Holter Monitor
  Holter Monitor - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Arthritis

 • Arthritis
  Xubno Xanuun - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Asthma

 • Asthma
  Neef ama Xiiq - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nebulizer Treatments
  Daawenta wal in Xaqiiqsanaan - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Peak Flow Meter
  Mitirka Socodka Hawada ugu Sarreysa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Asthma in Children

 • Nebulizer Treatments
  Daawenta wal in Xaqiiqsanaan - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Atrial Fibrillation

 • Atrial Fibrillation
  Wadne gariir - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

B

Baby Health Checkup

 • Choosing a Doctor for Your Baby
  Sida Dhakhtar Loogu Doorto Ilmahaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Back Injuries

 • Back Health and Safety
  Caafimaadka Iyo Nabdoonaanta Dhabarka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercises for Your Back
  Jimicsiga Dhabarkaaga: Jimicsiga Dhabarkaaga loogu talogalay - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercises to Strengthen Your Back
  Jimicsiyada Kuu Xoojiya Dhabarkaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Low Back Exercises
  Jimicsiyada Dhabarka Hoose - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Back Pain

 • Do's and Don'ts with Low Back Pain
  Waxay tahay in la sameeyo iyo waxa aan la samayn markay tahay Xanuunka Dhabarka Hoose - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercises for Your Back
  Jimicsiga Dhabarkaaga: Jimicsiga Dhabarkaaga loogu talogalay - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Bile Duct Diseases

 • ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
  ERCP Baaritaanka Kaadi-Haysta iyo Xameetida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Biodefense and Bioterrorism

 • Biological Emergencies
  Kedisyada Biyooloojiga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Bladder Diseases

 • Care of a Foley Catheter
  Daryeelidda Kateetarka Foley - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • IVP (Intravenous Pyelogram)
  IVP (Pyelogram-ka Xididka) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Blood

 • What is Blood?
  Muxuu yahay dhiig? - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • White blood cells (WBC)
  Unugyada Dhiiga Cad (WBC) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center

Blood Thinners

 • Coumadin (Warfarin)
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Blood Transfusion and Donation

 • Receiving Blood Transfusions
  Ku Shubista Dhiig - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Bone Cancer

 • Bone Scan
  Sawiridda Lafta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Bone Diseases

 • Bone Scan
  Sawiridda Lafta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Bone Marrow Diseases

 • Bone Marrow Biopsy
  Dheecaan ka qaadidda Dhuuxa Lafta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Brain Diseases

 • Brain Scan
  Sawiridda Maskaxda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Brain Tumors

 • Brain Scan
  Sawiridda Maskaxda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Breast Cancer

 • Breast Biopsy
  Cad Ka-qaadista Naaska - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Breast Cancer
  Kaansarta Naasaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • What is a Mammogram?
  Waa maxay Raajada Naasuhu (Mammogram)? - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

Breast Diseases

 • Breast Biopsy
  Cad Ka-qaadista Naaska - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Breastfeeding

 • Breastfeeding Basics
  Gundhigyada Naasnuujinta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Breastfeeding Problems
  Dhibaatooyinka Naasnuujinta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Getting Started Breastfeeding Your Baby
  Bilaabista Naas-nuujinta Ilmahaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Pumping and Storing Breast Milk
  Bamgareynta/Lisida iyo Kaydinta Caanaha Naaska - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Breathing Problems

 • Incentive Spirometer
  Mitirka Kaalmada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Burns

 • Burn Care
  Daryeelka Gubashada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

C

Cancer

 • Biopsy
  Biyobsi (Biopsy) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Cancer
  Kansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Cancer Chemotherapy

 • Chemotherapy
  Kiimiko isku daaweyn - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Handling Chemotherapy Safely
  Si Nabdoon u Isticmaalidda ku Daaweynta Kiimikada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting with Cancer Treatment
  Lalabbada iyo Matagidda ka timaadda Daaweynta Kansarka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Preventing Infections When Your White Blood Cell Count Is Low
  Ka-hortagga Cudurka Marka Tirada Unugyada Dhiiggaaga ee Cad-cad ay Hoos u Dhacaan - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Cancer--Living with Cancer

 • Cancer Related Fatigue
  Daalka la Xidhiidha Kaansarta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Cancer Treatment Side Effects
  Saameynada Liddiga ah ee Daaweynta Kansarka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Changes in Taste and Smell with Cancer Treatment
  Isbeddelada Xagga Dhadhanka iyo Urta ka dib Daweyn Kaansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Dry Mouth with Cancer Treatment
  Af Qalllallan ka dib Daweyn Kaansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Loss of Appetite with Cancer Treatment
  Rabitaanka Cuntada oo Luma ka dib Daweyn Kaansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Mouth Care with Cancer Treatment
  Daryeelka Afka ka dib Daweyn Kaansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Sore Mouth or Throat with Cancer Treatment
  Af ama Cune Xanuun Leh ka dib Daweyn Kaansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Weight Gain with Cancer Treatment
  Korodh Miisaan ka dib Daweyn Kaansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Weight Loss with Cancer Treatment
  Lumid Miisaan ka dib Daweyn Kaansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Carbon Monoxide Poisoning

 • Prevention Guidelines: You Can Prevent Carbon Monoxide Exposure - English
  af Soomaali (Somali)  PDF
  Centers for Disease Control and Prevention

Cataract

 • Cataract
  Caadka Indhaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Cervical Cancer

 • Colposcopy
  Baaridda Unugyada Hoosta haweeneyda (Colposcopy) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Female Exam and Pap Smear
  Baadhitaanka Dheddigga iyo Dheeh Marinta Pap - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)
  LEEP (Habka Qalliinka Korontada ee Nudaha Birta godan lagusoo jarayo) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Cesarean Section

 • Your Recovery After Cesarean Birth
  Kasoo doogista ilme-lagugu soo qalay - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Chemical Emergencies

 • Chemical Emergencies
  Kedis Kiimiko - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Decontamination
  Sun-saarid - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Sheltering in Place - English
  Hoos-gelitaanka meel - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Sirens and Telephone Alerts - English
  Firimbiyada iyo Digniinaha telefonka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

Child Dental Health

 • Teething
  Ilko-baxa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Child Safety

 • Child Safety Checklist
  Taxanaha Hubinta Ammaanka Ilmaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Safety with Car Seats and Booster Seats
  Ammaanka Kursiga Baabuurka iyo Kuraasta Buustarka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Childbirth

 • Epidural Pain Relief for Labor and Delivery
  Xanuun ilowsiiska Epidural ee foosha iyo dhalmada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Signs of Labor
  Calaamadaha Foosha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Stages of Labor
  Heerarka Foosha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Your Recovery After Vaginal Birth
  Bogsashadaada Ka Dib Umushaada Dabiiciga ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Childhood Immunization

 • Vaccines for Your Children
  Talaalada Caruurtaada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Cholesterol

 • Cholesterol
  Baruur (Cholesterol) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • Lipid Profile
  Taariikhda Nolaleedka Duxdda (baruurta dhiiga ku jirto / (Lipid Profile) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center

Choosing a Doctor or Health Care Service

 • Choosing a Doctor for Your Baby
  Sida Dhakhtar Loogu Doorto Ilmahaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Getting Medical Care
  Helidda Daryeel Caafimaad - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Chronic Bronchitis

 • Bronchitis
  Boronkiito (Wareento) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Circumcision

 • Male Circumcision
  Gudniinka Wiilasha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Colonic Diseases

 • Barium Enema
  Xiidmo Raajayn - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Colonoscopy

 • Colonoscopy with Bowel Prep: Go-Lytely, Colyte, Trilyte, Nu-Lytely and Others
  Baaritaanka Xiidanka ee Leh Dawada Diyaarinta Xiidanka: Go-Lytely, Colyte, Trilyte, Nu-Lytely iyo Kuwo Kale - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Miralax and Dulcolax Bowel Prep for Colonoscopy
  Dawooyinka Miralax iyo Dulcolax ee Mindhicirka Loogu Diyaaro Mindhicir-eegista - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Sigmoidoscopy
  Baaritaanka Malawadka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Colorectal Cancer

 • Cancer of the Colon and Rectum
  Kansarka Mindhicirka Weyn iyo Malawadka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Hemoccult Test
  Baaritaanka Dhiig ka Baadhista Saxarada (Hemoccult) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Common Infant and Newborn Problems

 • When Should I Call My Baby's Doctor?
  Goorma Ayay Tahay Inaan Waco Dhakhtarka Ilmahayga? - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Concussion

 • Types of Brain Injury
  Noocyada Dhaawaca Maskaxda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Constipation

 • Constipation
  Saxaro Adayg - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

COPD

 • Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
  Cudurka Sambab Xaniban oo Mudo Dheer Jiray (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (COPD) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Coronary Artery Bypass Surgery

 • Coronary Artery Bypass Surgery
  Qalliinka Isku Tallaalidda Hawbowlaha Dhiigga qaada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Coronary Artery Disease

 • Coronary Artery Disease (CAD)
  Cudurka Halbowlaha ee Halista ah (CAD) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Heart Cath and Heart Angioplasty
  Kateetarka Wadnaha iyo Xidid - balaadhinta Wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Creatinine

 • Creatinine
  Creatinine - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center

Crohn's Disease

 • Crohn's Disease
  Cudurka Bararka Xiidmaha (Crohn) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

CT Scans

 • CT (Computerized Tomography) Scan
  Sawirka Jidhka ee Kombuyuutarka (CT) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

D

Deep Vein Thrombosis

 • Deep Vein Thrombosis (DVT)
  Xinjir ku Sameysantay Xidid Dhiig oo Arooriye ah oo Hoos Jira - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Dementia

 • Types of Dementia
  Noocyada Feker la'aanta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Depression

 • Feeling Sad
  Dareemidda Murugo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diabetes

 • Diabetes
  Kaadi sonkorow - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Diabetes and Wound Healing
  Sokorta iyo dhaawdaca oo lin daaweeyo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercise and Diabetes
  Jimicsiga iyo Sonkorta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • Fasting Blood Sugar Test
  Baaritaanka Soommanaanta ee Sokorta Dhiigga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • GTT (Glucose Tolerance Test)
  Baaritaanka GTT - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Glucose
  Sokorta (Macaanka) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • How to Use a Glucose Meter
  Sidee loo Isticmaalaa Mitirka Gulukoosta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Sick Days and Diabetes
  Maalmaha Ad Jiran Tahay iyo Sonkorta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

Diabetes and Pregnancy

 • Diabetes during Pregnancy
  Kaadi sonkorowga Waqtiga Uurka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diabetes Complications

 • High Blood Sugar
  Sonkor Dhiig oo Sareysa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diabetes Medicines

 • Drawing Up One Insulin
  La soo Bixidda Hal Insulin - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • How to Use an Insulin Pen
  Sida loo Isticmaalo Qalinka Insulin - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Mixing Two Insulins
  Isku Qasidda Labo Insulin - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diabetes Type 1

 • How to Use a Glucose Meter
  Sidee loo Isticmaalaa Mitirka Gulukoosta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diabetes Type 2

 • How to Use a Glucose Meter
  Sidee loo Isticmaalaa Mitirka Gulukoosta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diabetic Diet

 • Diabetes Meal Plan Basics
  Aasaaska Qorshaha Cuntada Sonkorlowga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • Portions to Eat to Control Your Diabetes
  Qaybaha Aad Cuni Kartid Si Aad u Yareysid Sonkortaada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

Diabetic Eye Problems

 • Diabetes and Eye Problems
  Sonkorta iyo dhibaatoyinka indhooga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Diabetic Retinopathy
  Ciladda Xuubka Hoose ee Isha ee Sonkortu Keento - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diabetic Foot

 • Daily Foot Check
  SONKOROWGA/MACAANKA: XANAANADA CAGAHA MAALIN KASTABA - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • Diabetes Foot Care
  SONKOROWGA AMA MACAANKA: Xanaanada Cagta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

Diabetic Kidney Problems

 • Diabetes and Kidney Problems
  Sokorta iyo kili dhuuri - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diabetic Nerve Problems

 • Diabetes and Nerve Damage
  Sokorta iyo dhawaca nerfooyinka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Dialysis

 • Dialysis
  Kaadi-saarista - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Hemodialysis
  Kaadi-saarista Dhiigga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Peritoneal Dialysis
  Kaadi-saarista Xuubka Hoose - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diarrhea

 • Diarrhea
  Shuban - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Digestive Diseases

 • EGD (Endogastroduodenoscopy)
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Disaster Preparation and Recovery

 • Blackouts - English
  Mugdi (kornto la’aan) - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • Bombing or Explosion Emergencies
  Kedisyada Bamka ama Qaraxyada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Build an Emergency Preparedness Kit - English
  Dhis xir,o qalab ah oo ah isu-diyaarinta xaaladda degdega - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Evacuation and Community Shelters - English
  Qaxidda iyo xarumaha bulshada - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • Lightning and Thunderstorms - English
  Danabka iyo roobabka waaweyn - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Make an Emergency Plan and Practice It - English
  Qorshe samee oo ku tababaro - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Mass Casualty Patient Self-Assessment Form
  Fadlan Buuxi Warqaddan ama Foomkan Si Aanu Kuu Gargaarno - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Natural Gas Emergencies - English
  Xaaladda degdega ee gaasta dabiiciga ah - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Pets and Disaster - English
  Xayawaanka carbiska iyo aafada - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • Plan for an Emergency
  Qorshe u Sameyso Kediska - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Power Outages
  Korontada oo la Waayo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Preventing Illness during an Emergency
  Ka-hortagga Cudurka Inta Lagu Jiro Kedis - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Public Health Emergencies - English
  Xaalada Degdega ee Caafimaadka Dadweynaha - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Sheltering in Place - English
  Hoos-gelitaanka meel - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • Sirens and Telephone Alerts - English
  Firimbiyada iyo Digniinaha telefonka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

Dislocations

 • Wearing a Shoulder Sling
  Xidhashada Shakaalka Garabka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Diverticulosis and Diverticulitis

 • Diverticulitis
  Cudurka Gidaarka Xiidmaha Wayn (Diverticulitis) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Drug Abuse

 • Substance Abuse or Dependence
  Isticmaal-xumida Maandooriyaha ama Waalifidda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Dry Mouth

 • Dry Mouth with Cancer Treatment
  Af Qalllallan ka dib Daweyn Kaansar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

E

Ear Infections

 • Middle Ear Infection
  Hurgunka (Xanuunka) Bartamaha Dhegta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Middle Ear Infection in Children
  Caabuqa Dhegta Dhexe ee Caruurta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Edema

 • Limiting Your Fluids
  Xaddididda Cabitaannadaada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Elbow Injuries and Disorders

 • Scapular, Shoulder and Elbow Theraband Exercises
  Jimicsiga Laastiigga ee Garbaha iyo Suxulka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Endoscopy

 • EGD (Endogastroduodenoscopy)
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Esophagus Disorders

 • Barium Swallow
  Liqidda Barium (Barium) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Exercise and Physical Fitness

 • Exercise and Diabetes
  Jimicsiga iyo Sonkorta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • Starting an Exercise Program
  Bilaabista Barnaamij Jimicsi - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

F

Facial Injuries and Disorders

 • Facial Strengthening Exercises
  Jimicsiyada Xoojinta Wajiga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Falls

 • Preventing Falls in the Hospital
  Ka hortagidda Kufniinka Isbitaalka gudihiisa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Safety Tips to Prevent Falls at Home
  Talo-bixinta Amniga ah ee Kahortagga Ku Dhicidda Guriga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Fatigue

 • Cancer Related Fatigue
  Daalka la Xidhiidha Kaansarta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Fever

 • Taking a Temperature
  Heerkul iska Qaadid - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Finger Injuries and Disorders

 • Active Hand Exercises
  Jimcsiga Gacmaha ee Firfircoon - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Assisted Arm Range of Motion Exercises
  Jimicsiga xubnaha dhaqdhaqaaqa ee gacmaha ee u baahan kaalmo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Fire Safety

 • Fire Safety at Home - English
  Badbaadada dabka ee guriga - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

Floods

 • Floods and Flash Flooding - English
  Daadka iyo walaaca daadka - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media

Flu

 • Home Care for Pandemic Flu
  Daryeelka Guriga ee Ifilada/Fuluuga Safka ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Influenza
  Ifilo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • No Ordinary Flu - English
  Fuluwanso Aan Caadi Ahayn - af Soomaali (Somali)  PDF
  Public Health - Seattle and King County
 • Pandemic Flu: What It Is and How to Prepare
  Ifilada/Fuluuga Safka ah: Waa Maxay Sideese Diyaar Loogu Noqdaa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Flu Shot

 • Influenza (Flu) Vaccine (Inactivated or Recombinant) - English
  Tallaalka Hargabka, Fayraska Aan Nolayn (Inactivated) - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention
 • Influenza (Flu) Vaccine (Live, Intranasal) - English
  Tallaalka Hargabka (Flu) (Nool, ee Sanka Laga Qaato) - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention

Fluid and Electrolyte Balance

 • Limiting Your Fluids
  Xaddididda Cabitaannadaada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Fractures

 • Bone Fractures
  Dillaaca Lafaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Cast Care
  Daryeelka Kabka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • How to Wear and Care for Your Splint
  Sidee loo xidhaa oo loo dhawraa taageerada kabniinkaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

G

Gallbladder Diseases

 • ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
  ERCP Baaritaanka Kaadi-Haysta iyo Xameetida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Gall Bladder Removal Surgery
  Qalitaanka Saarista Xameetida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Gallstones

 • Gall Bladder Removal Surgery
  Qalitaanka Saarista Xameetida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Gastrointestinal Bleeding

 • Hemoccult Test
  Baaritaanka Dhiig ka Baadhista Saxarada (Hemoccult) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Germs and Hygiene

 • Hand Washing
  Gacmo iska Dhaqidda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Glaucoma

 • Glaucoma
  Gulukooma - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Gum Disease

 • Gingivitis
  Yirid - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

H

Haemophilus Infections

 • Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine - English
  Hargabka Haemophilus Nooca b (Hib) Tallaalka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention

Hand Injuries and Disorders

 • Active Hand Exercises
  Jimcsiga Gacmaha ee Firfircoon - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Assisted Arm Range of Motion Exercises
  Jimicsiga xubnaha dhaqdhaqaaqa ee gacmaha ee u baahan kaalmo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Head Lice

 • Head Lice
  Injirta Madaxa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Headache

 • Headaches
  Madax Xanuunno - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Hearing Disorders and Deafness

 • Hearing Loss
  Dhego Beelid - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Hearing Problems in Children

 • Hearing Test for Your Baby
  Baaritaanka Maqalka ee Ilmahaaga loogu talaggalay - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Heart Attack

 • Heart Attack
  Wadne Qabad - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Heart Diseases

 • Angiogram
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Echocardiogram
  Jabaq-ku-Baaridda Wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Electrocardiogram (ECG or EKG)
  Qalabka duuba garaaca wadnaha (ECG ama EKG) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Heart Cath and Heart Angioplasty
  Kateetarka Wadnaha iyo Xidid - balaadhinta Wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Stress Echocardiogram
  Baaritaanka Cadaadiska Wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Stress Test of the Heart
  Cadaadiska Nafsadeed ee Wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • TEE (Transesophageal Echocardiogram)
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Heart Failure

 • Heart Failure
  Hawl gabidda Wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Heat Illness

 • Heat Waves - English
  Hanfiga kulaylaha - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media

Hepatitis

 • Viral Hepatitis
  Cagaarshowga/Jooniska Fayraska - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Hepatitis A

 • Hepatitis A Vaccine - English
  Talaalka Cagaarshowga A - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention

Herbal Medicine

 • Using Herbs
  Isticmaalidda Geedo-Daaweedka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Herpes Simplex

High Blood Pressure

 • High Blood Pressure
  Cadaadis Dhiig oo Sarreeya - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

High Blood Pressure in Pregnancy

 • High Blood Pressure in Pregnancy
  Cadaadis Dhiig oo Sarreeya waqtiga Uurka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Hip Injuries and Disorders

 • Pelvic Fracture
  Jabka Sinta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Hip Replacement

 • Total Hip Replacement
  Beddelista Buuxda ee Sinta/Misigta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

HIV/AIDS

 • HIV Infection and AIDS - English
  Lahankaca HIV iyo AIDS - af Soomaali (Somali)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • HIV/AIDS - CD4 Count - English
  Xisaabinta CD4 - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Reducing Your Sexual Risk - English
  Yareynta Halista Kaaga Imaan Karta Galmada - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Signs & Symptoms - English
  HIV/AIDS – Calaamadaha iyo Waxyaabaha Lagu Arko - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Substance Abuse - English
  Ku Xad Gudubka Maadada - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Testing - English
  HIV/AIDS - Baaritaanka - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Treatment - English
  HIV/AIDS - Daweynta - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS - Viral Load - English
  Rarka Firuska - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS – Prevention - English
  HIV/AIDS – KA HORTAGGA - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • HIV/AIDS – What is it? - English
  HIV/AIDS – Maxay tahay? - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • How you get HIV/AIDS - English
  Sida aad u qaadid HIV/AIDS - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media
 • Preventing the Spread of HIV - Mother-to-Child - English
  Ka Hortagga Faafidda HIV – Hooyada-ilaa-Cunugga - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media

HIV/AIDS and Infections

 • Opportunistic Infections - English
  Cudurada Ka Fa’iideysto Dacfiga Jirka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

HIV/AIDS and Pregnancy

 • Pregnancy and HIV
  Uurka iyo HIVga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Preventing the Spread of HIV - Mother-to-Child - English
  Ka Hortagga Faafidda HIV – Hooyada-ilaa-Cunugga - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

Hurricanes

 • Sirens and Telephone Alerts - English
  Firimbiyada iyo Digniinaha telefonka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

Hypoglycemia

 • Fasting Blood Sugar Test
  Baaritaanka Soommanaanta ee Sokorta Dhiigga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Low Blood Sugar
  Sonkorta Dhiigga ee Hooseysa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Hysterectomy

 • Hysterectomy
  Saaridda Ilmo-galeenka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

I

Infant and Newborn Care

 • Caring for Your Baby
  Dhaqaalaynta Ilmahaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Coping with Your Baby's Crying
  La Qabsiga Cunug Ooyaya - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • How to Bathe Your Newborn Baby
  Sidee loo nadiifiyaa ilmahaaga dhashay iminka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Planning Ahead for the Birth of Your Baby
  Qorshaha Isu-diyaarinta Dhalashada Ilmahaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Teething
  Ilko-baxa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • When Should I Call My Baby's Doctor?
  Goorma Ayay Tahay Inaan Waco Dhakhtarka Ilmahayga? - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Your New Baby
  Ilmahaaga Cusub - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Infant and Newborn Nutrition

 • Bottle Feeding Your Baby
  Sida Caanaha Dhalada Loo Siiyo Ilmahaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Infertility

 • Semen Analysis
  Baadhista Manida/Shahwada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Iron

 • Iron
  Bir (Iron) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center

Irritable Bowel Syndrome

 • Irritable Bowel Syndrome (Irritable Bowel Syndrome [IBS])
  Calaamadaha Lurta Leh ee Saxarada (IBS) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

J

Joint Disorders

 • Passive Leg Range of Motion
  Dhaqdhaqaaqa Kala-Duwan ee Lugta Jiifta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

K

Kidney Diseases

 • 24-Hour Urine Test
  Baarid Kaadi oo 24-Saac ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • IVP (Intravenous Pyelogram)
  IVP (Pyelogram-ka Xididka) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Kidney Failure

 • Kidney Failure
  Hawlgabka Kelyaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Kidney Stones

 • IVP (Intravenous Pyelogram)
  IVP (Pyelogram-ka Xididka) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Knee Replacement

 • Total Knee Replacement
  Beddelista Buuxda ee Jilibka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

L

Laboratory Tests

 • 24-Hour Urine Test
  Baarid Kaadi oo 24-Saac ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Blood Tests - How is blood drawn?
  Waa sidee dhiig qaadista? - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • GTT (Glucose Tolerance Test)
  Baaritaanka GTT - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Glucose
  Sokorta (Macaanka) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • Hemoccult Test
  Baaritaanka Dhiig ka Baadhista Saxarada (Hemoccult) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Hemoglobin
  Unugyada Dhiiga Gaduudan (Hemoglobin) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • How much blood is taken?
  Intee in le'eg oo dhiiga ah ayaa la qaadaa? - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • Iron
  Bir (Iron) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • Lipid Profile
  Taariikhda Nolaleedka Duxdda (baruurta dhiiga ku jirto / (Lipid Profile) - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • Lumbar Puncture
  Dheecaan ka soo qaadidda Dabaqanaanta/Dabanicista - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Stool Sample Collection
  Qaaditaanka Saxarada(xaar) Tusaalaha ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • Urine Sample -- Female (Clean Catch)
  Saammi Kaadi -- Dheddig (Qabasho Nadiif ah) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Urine Sample -- Male (Clean Catch)
  Saammi Kaadi -- Lab (Qabasho Nadiif ah) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Where does blood go after it is drawn?
  Xagee dhiiga la geeyaa marka la qaado? - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center
 • Why does my doctor need to take my blood?
  Muxuu takhtarkeyga urabaa in aan dhiiga isaga qaado? - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

Lead Poisoning

 • Finding Lead in the Home: Common Sources of Lead - English
  Raadinta Sunta Rasaasta ee Guriga: Ilaha Guud ee Sunta Rasaasta Laga Helayo - af Soomaali (Somali)  PDF
  Minnesota Department of Health

Leg Injuries and Disorders

 • Active Leg Range of Motion
  Dhaqdhaqaaqa Kala-Duwan ee Mijabaxsiga Lugta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Active Leg Range of Motion Exercises: Lying
  Jimicsiyada dhaqdhaqaajinta lugta iyo agagaarkeeda: jiif - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Active Leg Range of Motion Exercises: Sitting
  Baaxadda Lugta Firfircoon ee Jimicsiyada Dhaqdhaqaaqa: Fadhiga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Active Leg Range of Motion: Standing
  Dhaqdhaqaajinta Kala-Duwan ee Mijabaxsiga Lugta: Taagnida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Living with HIV/AIDS

 • Sharing Your HIV Status - English
  Qeybsiga Xaaladaada HIV - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

Lung Cancer

 • Lung Cancer
  Kansarka Sambabka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Lung Diseases

 • Bronchoscopy
  Baaritaanka dhuumeed ee Baroonkaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Collecting Sputum
  Ururinta Xaakada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • PFT (Pulmonary Function Test)
  Baaritaanka Shaqada Sanbabada (PFT) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

M

Mammography

 • Mammogram
  Raajada Naasaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • What is a Mammogram?
  Waa maxay Raajada Naasuhu (Mammogram)? - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

Medical Device Safety

 • Throwing Away Used Needles and Syringes
  Iska Tuuridda Cirbadaha iyo Saliingeyaasha la Isticmaalay - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Medicines

 • Generic and Brand Name Medicines
  Magacyaalka daawada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Giving Medicine by Subcutaneous Injection
  Daawo Isku Siinta Durriin Maqaarka Hoostiisa ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Using a Medicine Spoon or Dropper
  Isticmaalka qaatada iyo tifjiyaaga daawada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Melanoma

 • Melanoma and Skin Exam
  Melanoma iyo Baadhitaanka Maqaarka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Meningitis

 • Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine - English
  Hargabka Haemophilus Nooca b (Hib) Tallaalka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention
 • Lumbar Puncture
  Dheecaan ka soo qaadidda Dabaqanaanta/Dabanicista - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Menopause

 • Managing Menopause
  Maamulista Dhalmo-dayska - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Mobility Aids

 • Crutch Walking
  Ku socoshada Ulaha Tukubidda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Using a Cane
  Adeegsiga bakooradda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Using a Walker
  Adeegsiga wadaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Weight Bearing Using a Walker
  Culays-saarista Adiga oo Isticmaalaha Qalabka Lagu Socdo (Walker) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Motor Vehicle Safety

 • Safety with Car Seats and Booster Seats
  Ammaanka Kursiga Baabuurka iyo Kuraasta Buustarka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

MRI Scans

 • MRI (Magnetic Resonance Imaging)
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

MRSA

 • MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Muscle Disorders

 • Passive Leg Range of Motion
  Dhaqdhaqaaqa Kala-Duwan ee Lugta Jiifta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

N

Neck Injuries and Disorders

 • Neck and Shoulder Relaxation Exercises
  Jimicsiyada Jilcinta Luqunta iyo Garbaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Neurologic Diseases

 • EEG
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Lumbar Puncture
  Dheecaan ka soo qaadidda Dabaqanaanta/Dabanicista - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Neuromuscular Disorders

 • EMG and Nerve Conduction Tests
  Baaritaannada EMG iyo Dhaq-dhaqaaqa Xididka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Newborn Screening

 • Hearing Test for Your Baby
  Baaritaanka Maqalka ee Ilmahaaga loogu talaggalay - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Nuclear Scans

 • Bone Scan
  Sawiridda Lafta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • PET (Positron Emission Tomography) Scan
  Sawirka PET (Positron Emission Tomography) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Stress Muga
  Sawirka Qiimeynta Cadaadiska Nafsadda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Thyroid Scan
  Sawirka Hunguriga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

O

Osteoporosis

 • Osteoporosis
  Lafa-beel - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

P

Pacemakers and Implantable Defibrillators

 • Pacemaker
  Qalabka koontaroola Xaddiga wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Pain

 • About Your Pain
  Wax ku Saabsan Xanuunkaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Pain Relievers

 • PCA (Patient Controlled Analgesia) Pump
  Daawada Xanuunka ee Bukaanku Xakameeyo (PCA) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Parasitic Diseases

 • Stool Test for Ova and Parasite (O&P)
  Saxarada oo laga Baarayo ku Dul-noole iyo Ukun (O&P) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Parathyroid Disorders

 • High Blood Calcium
  Calcium Dhiig oo Sarreeya - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Parkinson's Disease

 • Parkinson's Disease
  Cudurka dadka Xusuusta ka lumiya - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Patient Safety

 • Appointment Reminder
  Xusuusinta Ballanta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Going Home
  Guriga Aadid - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Preventing Falls in the Hospital
  Ka hortagidda Kufniinka Isbitaalka gudihiisa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Peripheral Arterial Disease

 • Blood Vessel Disease
  Cudurka Marinka Dhiigga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Pneumonia

 • Pneumonia
  Cudurka Sanbabada ama Numooniyada (Pneumonia) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Pneumonia in Children
  Numooniyada Caruurta (pneumonia) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Polio and Post-Polio Syndrome

 • Oral Polio Vaccine
  Tallaalka Polio ee Afka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention
 • Polio Vaccine - English
  Tallaalka Dabaysha (Polio) - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention

Postpartum Care

 • Your Recovery After Vaginal Birth
  Bogsashadaada Ka Dib Umushaada Dabiiciga ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Postpartum Depression

 • Emotional Changes After Giving Birth
  Isbeddellada Dareen ahaaneed Dhalidda ka Dib - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Pregnancy

 • A Healthy Pregnancy
  Xaamilo caafimaad qabta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Changes to Your Baby and Your Body during Pregnancy
  Isbeddelka ku dhaca ilmahaaga iyo jidhkaaga intaad uurka leedahay - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Concerns and Discomforts of Pregnancy
  Dhibta iyo Raaxo-darada Uurka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercising during Pregnancy
  Jimicsiga Xilliga Uurka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nausea and Vomiting during Pregnancy
  Lallabada iyo Matagga Inta Uurku Jiro - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Prenatal Care

 • Fetal Movement Count
  Tirada Dhaq-dhaqaaqa Uur ku Jirta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Prenatal Care
  Daryeelka Dhalmada ka Hor - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Prenatal Testing

 • AFP (Alpha-Fetoprotein) Test
  Baaritaanka AFP (Alpha-Fetoprotein) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Amniocentesis
  Baaritaanka Dheecaanka Uur-jiifka ku Hareereysan - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Non-Stress Test in Pregnancy
  Baarid Uur oon Cadaadis Lahayn - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Prostate Cancer

 • Prostate Cancer
  Kansarka Qanjidhka manida Ragga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Q

Quitting Smoking

 • Avoiding Weight Gain When Quitting Tobacco
  Isku ilaaliyowky iny Culeys kii Siyaady Mady ady isku Dhaafasy Tubaakidy - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • How to Quit Smoking
  Sidee loo Joojiyaa Sigaar - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

R

Radiation Emergencies

 • Decontamination
  Sun-saarid - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Nuclear or Radiation Emergencies
  Kediska Nukleerka ama Kaaha/Shucaaca - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Radiation Therapy

 • Preventing Infections When Your White Blood Cell Count Is Low
  Ka-hortagga Cudurka Marka Tirada Unugyada Dhiiggaaga ee Cad-cad ay Hoos u Dhacaan - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Radiation Therapy
  Daaweynta Shucaaca - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Rehabilitation

 • Active Hand Exercises
  Jimcsiga Gacmaha ee Firfircoon - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Active Leg Range of Motion
  Dhaqdhaqaaqa Kala-Duwan ee Mijabaxsiga Lugta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Active Leg Range of Motion Exercises: Lying
  Jimicsiyada dhaqdhaqaajinta lugta iyo agagaarkeeda: jiif - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Active Leg Range of Motion Exercises: Sitting
  Baaxadda Lugta Firfircoon ee Jimicsiyada Dhaqdhaqaaqa: Fadhiga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Active Leg Range of Motion: Standing
  Dhaqdhaqaajinta Kala-Duwan ee Mijabaxsiga Lugta: Taagnida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Active Range of Motion Exercises: Wrists, Elbows, Forearms and Shoulders
  Jimicsiyada meelaha dhaqdhaqaaqa: Curcuraha, Suxullada, dhudhumada iyo Garbaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Ankle Exercises
  Jimicsiga Canqowga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Arm Theraband Exercises: Lying
  Laastiigga Jimicsiga Gacanta: Jiifka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Arm Theraband Exercises: Standing
  Laastiigga Jimicsiga Gacanta: Taagnida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Assisted Arm Range of Motion Exercises
  Jimicsiga xubnaha dhaqdhaqaaqa ee gacmaha ee u baahan kaalmo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Conditioning Exercises: Lying
  Jimicsiyada Tababbarka ah: Jiifka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Conditioning Exercises: Sitting
  Jimicsiyada Tababbarka Jidhka: Fadhiga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Conditioning Exercises: Standing
  Jimicsiyada Tababbarka Jidhaka: Taagnida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercises to Strengthen Your Back
  Jimicsiyada Kuu Xoojiya Dhabarkaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercises to Strengthen Your Shoulder
  Jimicsiyada lagu Xoojiyo Garabkaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Facial Strengthening Exercises
  Jimicsiyada Xoojinta Wajiga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Low Back Exercises
  Jimicsiyada Dhabarka Hoose - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Neck and Shoulder Relaxation Exercises
  Jimicsiyada Jilcinta Luqunta iyo Garbaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Passive Leg Range of Motion
  Dhaqdhaqaaqa Kala-Duwan ee Lugta Jiifta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Pendulum Exercises for Shoulder
  Jimicsiyada Garabka ee ‘Pendulum’ka ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Rotator Cuff Exercises
  Jimicsiyada Muruqyada Wareegga ama Gulubida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Scapular, Shoulder and Elbow Theraband Exercises
  Jimicsiga Laastiigga ee Garbaha iyo Suxulka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Tongue Base Strengthening Exercises
  Jimicsiyada Xoojiya Gunta Carrabka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Retinal Disorders

 • Retinal Tears and Detachment
  Jeexitaanka iyo Soo-go'idda Qaybta Dambe ee Isha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Rotator Cuff Injuries

 • Rotator Cuff Exercises
  Jimicsiyada Muruqyada Wareegga ama Gulubida - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

S

Seizures

 • Seizures
  Qallalka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Sexually Transmitted Diseases

 • STDs (Sexually Transmitted Diseases)
  STD-yada (Cudurrada Galmada la isugu Gudbiyo) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Shingles

 • Shingles Vaccine - English
  Tallaalka Shingles - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention

Shoulder Injuries and Disorders

 • Active Range of Motion Exercises: Wrists, Elbows, Forearms and Shoulders
  Jimicsiyada meelaha dhaqdhaqaaqa: Curcuraha, Suxullada, dhudhumada iyo Garbaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Assisted Arm Range of Motion Exercises
  Jimicsiga xubnaha dhaqdhaqaaqa ee gacmaha ee u baahan kaalmo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Exercises to Strengthen Your Shoulder
  Jimicsiyada lagu Xoojiyo Garabkaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Neck and Shoulder Relaxation Exercises
  Jimicsiyada Jilcinta Luqunta iyo Garbaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Pendulum Exercises for Shoulder
  Jimicsiyada Garabka ee ‘Pendulum’ka ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Scapular, Shoulder and Elbow Theraband Exercises
  Jimicsiga Laastiigga ee Garbaha iyo Suxulka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Wearing a Shoulder Sling
  Xidhashada Shakaalka Garabka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Skin Cancer

 • Skin Cancer
  Kansarka Maqaarka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Skin Infections

 • Boils
  Kasoo-bax - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Sleep Apnea

 • CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
  Cadaadis-saarista Joogtada ah ee Marinada Hawada (CPAP) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Common Sleep Problems
  Dhibaatooyinka Hurdada ee Caamka ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Sleep Study
  Daraasadda Hurdada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Sleep Disorders

 • Common Sleep Problems
  Dhibaatooyinka Hurdada ee Caamka ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Sleep Study
  Daraasadda Hurdada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • What You Can Do to Sleep Better
  Meey suubiya karto inii sifeela in hundurta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Sodium

 • Lowering Sodium in Your Diet
  Yareenta sodiumta raashinka aamoosa - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Sodium
  Sodium - af Soomaali (Somali)  Bilingual
  Harborview Medical Center

Sore Throat

 • Sore Throat
  Cuna Xanuun - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Spinal Cord Diseases

 • Myelogram
  Raajada Xangullada Dhabarka (Myelogram) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Sprains and Strains

 • Ankle Sprain
  Murkacashada Anqawga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • How to Wear and Care for Your Splint
  Sidee loo xidhaa oo loo dhawraa taageerada kabniinkaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Stomach Disorders

 • Gastritis
  Gaastiriko - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Gastroparesis
  Mey waa cudurka oo oloola unugyada dilaaw - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Stress

 • Coping with Stress
  Maareynta Giigsanaanta (Stress) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Stroke

 • Stroke
  Miyir Beelid - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Sun Exposure

 • Sun Safety Tips
  Talooyinka Iska Badbaadinta Qorraxda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Surgery

 • Biopsy
  Biyobsi (Biopsy) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Getting Your Skin Ready for Surgery
  Sida Maqaarkaaga Loogu Diyaariyo Qalitaan - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Incision Care: No Dressing
  Daryeelka Meesha la Qalay: Bilaa Faashad - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Preparing for Your Surgery
  U Diyaar Garowga Qalliinkaaga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Your Hospital Care After Surgery
  Daryeelkaaga Cisbitaalka Qalitaanka ka Dib - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Swallowing Disorders

 • Barium Swallow
  Liqidda Barium (Barium) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Modified Barium Swallow
  Liqidda Barium ee Wax laga Beddelay - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Swallowing Problems
  Dhibaatooyinka Wax liqidda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Tongue Base Strengthening Exercises
  Jimicsiyada Xoojiya Gunta Carrabka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Syphilis

 • Syphilis - English
  Waraabowga ama Isfiilitada - af Soomaali (Somali)  PDF
  Minnesota Department of Health

T

Talking With Your Doctor

 • Be Our Partner for Safe Health Care
  Noqo Wadaagaheenna loogu talogalay Daryeel Caafimaad oo Ammaan ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Communication Tool
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Testicular Cancer

 • Testicular Self Exam
  Is-baadhka Xiniinyaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccines

 • DTaP Vaccine (Diphtheria, Tetanus and Pertussis) - English
  Tallaalka Gawracatada, Teetanaha, iyo Xiiqdheerta/Kixdheerta - af Soomaali (Somali)  PDF
  Immunization Action Coalition Centers for Disease Control and Prevention

Throat Disorders

 • Strep Throat
  Strep-ta Cunaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Thyroid Cancer

 • Thyroid Biopsy
  Cad ka Jaridda Qanjidhka Qoorta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Thyroid Diseases

 • Thyroid Biopsy
  Cad ka Jaridda Qanjidhka Qoorta - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Thyroid Scan
  Sawirka Hunguriga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Tooth Disorders

 • Toothache
  Ilkaxanuun - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Tornadoes

 • Sirens and Telephone Alerts - English
  Firimbiyada iyo Digniinaha telefonka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Tornadoes - English
  Dabayl xoog badan (Ufo) - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

Traumatic Brain Injury

 • Brain Scan
  Sawiridda Maskaxda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Types of Brain Injury
  Noocyada Dhaawaca Maskaxda - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Tuberculosis

 • Pills to Prevent TB
  Kaniiniyada Loga Hortago Tibishada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • Tuberculosis (TB)
  Qaaxada (TB) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

U

Ulcerative Colitis

 • Ulcerative Colitis
  Cudurka Xiidmaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Ultrasound

 • Echocardiogram
  Jabaq-ku-Baaridda Wadnaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • TEE (Transesophageal Echocardiogram)
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Ultrasound
  Ultrasound-ka Uurka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Urinary Incontinence

 • Care of a Foley Catheter
  Daryeelidda Kateetarka Foley - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Urinary Incontinence in Women
  Kadida oo bilaanta kukala itaagto - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Urinary Tract Infections

 • UTI (Urinary Tract Infection)
  Cudurka Kaadi Mareenka (UTI [Urinary Tract Infection]) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Urine Sample -- Female (Clean Catch)
  Saammi Kaadi -- Dheddig (Qabasho Nadiif ah) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Urine Sample -- Male (Clean Catch)
  Saammi Kaadi -- Lab (Qabasho Nadiif ah) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Urine and Urination

 • 24-Hour Urine Test
  Baarid Kaadi oo 24-Saac ah - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

V

Vaginal Diseases

 • Colposcopy
  Baaridda Unugyada Hoosta haweeneyda (Colposcopy) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Vaginal Infection
  Caabuqa Hoosta Haweenka - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Vascular Diseases

 • Angiogram
  af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Blood Vessel Disease
  Cudurka Marinka Dhiigga - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

W

Weight Control

 • Avoiding Weight Gain When Quitting Tobacco
  Isku ilaaliyowky iny Culeys kii Siyaady Mady ady isku Dhaafasy Tubaakidy - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Wildfires

 • Wildfires - English
  Dabka duurka - af Soomaali (Somali)  Multimedia
  Healthy Roads Media

Winter Weather Emergencies

 • Sirens and Telephone Alerts - English
  Firimbiyada iyo Digniinaha telefonka - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media
 • Winter Storms and Extreme Cold - English
  Duufaanada qabowga iyo qabowga ba’an - af Soomaali (Somali)  PDF
  Healthy Roads Media

Women's Health Checkup

 • Female Exam and Pap Smear
  Baadhitaanka Dheddigga iyo Dheeh Marinta Pap - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Wounds and Injuries

 • Diabetes and Wound Healing
  Sokorta iyo dhaawdaca oo lin daaweeyo - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Incision Care: No Dressing
  Daryeelka Meesha la Qalay: Bilaa Faashad - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Wrist Injuries and Disorders

 • Active Range of Motion Exercises: Wrists, Elbows, Forearms and Shoulders
  Jimicsiyada meelaha dhaqdhaqaaqa: Curcuraha, Suxullada, dhudhumada iyo Garbaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

X

X-Rays

 • Barium Enema
  Xiidmo Raajayn - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Barium Swallow
  Liqidda Barium (Barium) - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Chest X-ray
  Raajada Feedhaha - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations
 • Having an X-ray
  Is-sawirka X-Ray/Raajada - af Soomaali (Somali)  Bilingual PDF
  Health Information Translations

Characters not displaying correctly on this page? See language display issues.

Return to the MedlinePlus Health Information in Multiple Languages page.