URL of this page: https://medlineplus.gov/languages/samoan.html

Health Information in Samoan (Gagana Samoa)

C

Childhood Immunization

 • Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine - English
  Tuifaagata o le Haemophilus Influenzae Type B (Hib) - Gagana Samoa (Samoan)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

D

Diabetes

 • 4 Steps to Control Your Diabetes for Life
  4 Sitepu E Pulea ai Lou Ma'i Suka Mo Le Soifuaga - Gagana Samoa (Samoan)  Bilingual  PDF
  National Diabetes Education ProgramNIH
 • Manage Your Diabetes - English
  Tausi lelei i Lou Fatu. Olee vaaiga lelei o lou Ma'I Suka. - Gagana Samoa (Samoan)  PDF
  National Diabetes Education ProgramNIH
 • Two Reasons I Find Time to Prevent Diabetes: My Future and Theirs - English
  Laasaga iti e tatau ona fai nei e Tete'e atu ai i le Ma'i Suka - Gagana Samoa (Samoan)  PDF
  National Diabetes Education ProgramNIH

N

Native Hawaiian and Pacific Islander Health

 • 4 Steps to Control Your Diabetes for Life
  4 Sitepu E Pulea ai Lou Ma'i Suka Mo Le Soifuaga - Gagana Samoa (Samoan)  Bilingual  PDF
  National Diabetes Education ProgramNIH
 • Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine - English
  Tuifaagata o le Haemophilus Influenzae Type B (Hib) - Gagana Samoa (Samoan)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention
 • Manage Your Diabetes - English
  Tausi lelei i Lou Fatu. Olee vaaiga lelei o lou Ma'I Suka. - Gagana Samoa (Samoan)  PDF
  National Diabetes Education ProgramNIH
 • Polio Vaccine - English
  Tuifaagata o le mai Pipili - Gagana Samoa (Samoan)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention
 • Two Reasons I Find Time to Prevent Diabetes: My Future and Theirs - English
  Laasaga iti e tatau ona fai nei e Tete'e atu ai i le Ma'i Suka - Gagana Samoa (Samoan)  PDF
  National Diabetes Education ProgramNIH

P

Polio and Post-Polio Syndrome

 • Polio Vaccine - English
  Tuifaagata o le mai Pipili - Gagana Samoa (Samoan)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

Characters not displaying correctly on this page? See language display issues.

Return to the MedlinePlus Health Information in Multiple Languages page.