URL of this page: https://medlineplus.gov/languages/oromo.html

Health Information in Oromo (Afaan Oromo)

C

Chlamydia Infections

 • Chlamydia - English
  Dhukkuba Chlamydia - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health

D

Diabetes

 • Exercise and Diabetes
  Nafa ykn qaama sossoosu ( eksersaayisa) fi Dhukuba Sukkaraa Dhukuba Sukkaraa - Afaan Oromo (Oromo)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • Sick Days and Diabetes
  Guyya dhukubaati fi Dhukuba Sukkara - Afaan Oromo (Oromo)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

Diabetic Diet

 • Diabetes Meal Plan Basics
  Karoora Nyaataa Dhukkuba Sukkaaraf - Afaan Oromo (Oromo)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • Portions to Eat to Control Your Diabetes
  Dhukkuba Sukkaara [Diabetes] of-eeguf hagam akka nyaatuu dandeetu baruu qabda - Afaan Oromo (Oromo)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

E

Exercise and Physical Fitness

 • Exercise and Diabetes
  Nafa ykn qaama sossoosu ( eksersaayisa) fi Dhukuba Sukkaraa Dhukuba Sukkaraa - Afaan Oromo (Oromo)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

G

Genital Warts

 • Genital Warts/HPV - English
  Biqiltuwwan Dhagna-dubartii - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health

Gonorrhea

H

Herpes Simplex

 • Herpes - English
  Dhiitoo xixiqqoo bishaan baattu - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health

HIV/AIDS

 • HIV Infection and AIDS - English
  Dhibee HIV ykn AIDS - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health

HPV

 • Genital Warts/HPV - English
  Biqiltuwwan Dhagna-dubartii - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health

L

Laboratory Tests

 • Stool Sample Collection
  Sagaraa itaalamu waliitti funaanu - Afaan Oromo (Oromo)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

M

Mammography

 • What is a Mammogram?
  Mamoograamni maali? - Afaan Oromo (Oromo)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center

S

Scabies

 • Pubic Lice ("Crabs") and Scabies - English
  Silmii Torbaanqabaa riffensa nannoo qaama saalaa keessa jiraatu fi Cittoo nannoo qaamaa saalaatti dhalatu - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health

Sexually Transmitted Diseases

 • Chancroid - English
  Murmuraa - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • Nongonococcal Urethritis (NGU) - English
  Dhukkuba Daandii Fincaanii - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • STD Summary - English
  STD Gabaabinaan - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health

Syphilis

T

Tuberculosis

 • Active TB Disease - English
  Dhukkuba Sombaa Mul'ataa - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • Instructions for Collecting Sputum for TB - English
  Qajeelfamoota akkaataa haakkee (aakii) TB itti cimphiftu (kuustu) - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • Pills to Prevent TB
  Qorichaa/Qorsa Dhukkuba Sombaa ittisu - Afaan Oromo (Oromo)  Bilingual PDF
  Harborview Medical Center
 • TB Contact Investigations - English
  Qorata Qunnamtiin Dabriinsa Dhukkuba Sombaa - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • TB Skin Test (Mantoux) - English
  Qorata Dhukkuba Sombaa (Mantoux) - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • Treatment for Latent TB Infection - English
  Wal'aansa dhukkuba sombaa dhokataa-f godhamu - Afaan Oromo (Oromo)  PDF
  Minnesota Department of Health

Characters not displaying correctly on this page? See language display issues.

Return to the MedlinePlus Health Information in Multiple Languages page.